Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Fallingwater: Bear Run, Pennsylvania, 1935, Frank Lloyd Wright

Kaufmann Residence
(Fallingwater) (1935) - Bear Run, PA; Frank Lloyd Wright

Kaufmann Residence (Fallingwater) (1935) - Frank Lloyd Wright

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

555 KUBIK - facade projection

The AJ Buildings Library (ajbuildingslibrary.co.uk)